Wyszukiwarka

POLECANE SPOTKANIA

 • Nowa odsłona PZP [zakończone]

  Fundacja Wspomagania Wsi pragnie zaprosić Państwa, wójtów i burmistrzów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, na kolejne spotkanie AKADEMII WÓJTA. Tematem przewodnim spotkania będą najnowsze zmiany w prawie, w szczególności dotyczące prawa zamówień publicznych, partnerstw publiczno-prywatnych i nowej polityki rodzinnej.

  Ze względu na duże zainteresowanie spotkaniem przygotowaliśmy dla Państwa dodatkowy termin i miejsce spotkania.

  13-15 kwietnia 2016 

  Zapraszamy chętnych do Spały. Hotel Mościcki (ul. Nadpiliczna 2, Spała).

  Rezerwacji dokonuje Fundacja wyłącznie na podstawie zgłoszenia na stronie http://crm.fundacjawspomaganiawsi.pl/zapisy/akademia/pzp2 

   

  W programie:

  • Prezentacja gminy Inowłódz
  • Prawo Zamówień Publicznych -> reaktywacja spółek komunalnych ??
  • Spotkanie z gminą Inowłódz - wycieczka
  • Seminarium „Po co nam ład przestrzenny”
  • PPP jako uzupełnienie środków unijnych

   

  Zajęcia prowadzą trenerzy z doświadczeniem samorządowym, lub sami samorządowcy.

   

  Uczestnicy spotkania opłacają noclegi (razem ok. 450 zł), Fundacja ponosi koszt wszystkich zajęć i wyżywienia. Rezerwacji dokonuje Fundacja wyłącznie na podstawie zgłoszenie na stronie http://crm.fundacjawspomaganiawsi.pl/zapisy/akademia/pzp2 

   


   

 • Zarządzanie bezpieczeństwem [zakończone]

  W programie

  • WARSZTATY KULINARNE
  • AUDYT WEWNĘTRZNY – czy mój urząd spełnia wszystkie kryteria antykorupcyjne
  • POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA – dane osobowe, dokumenty, dane geodezyjne, jak zapewnić bezpieczeństwo moim dokumentom i informacjom
  • POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA – WARSZTAT – czy mój komputer, telefon, tablet jest bezpieczny

  Spotykaliśmy się jak zwykle w Hotelu Mościcki, Spała (gm. Inowłódz) ul. Nadpiliczna 2.

 • Nowa Kadencja, Nowe Wyzwania [zakończone]

  Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza wójtów, burmistrzów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich na kolejne spotkania z cyklu AKADEMIA WÓJTA.

  Przewodnim tematem wiosennej sesji Akademii będą wyzwania rozpoczynającej się kadencji.

 

AKTUALNOŚCI

 

WARTO PRZECZYTAĆ

 • Narasta zadłużenie gmin.

  Problem niespełnienia wymogów nowych przepisów ustawy o finansach publicznych może w następnych latach dotyczyć nawet połowy samorządów. Tak wynika z analizy samorządowych WPF po uwzględnieniu niewielkich korekt zmierzających do ich urealnienia. Prezentujemy pierwsze w pełni niezależne opracowanie na ten temat. Początek wakacji przyniósł dla samorządowców nie tylko okres urlopowy. 1 lipca Ministerstwo Finansów opublikowało zebrane wieloletnie prognozy finansowe. Zaledwie dzień później, bo 2 lipca, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych udostępniła tekst Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetów JST za 2012 r. Dokument ten szeroko odnosi się do obecnej sytuacji finansowej oraz najbliższej przyszłości finansów samorządowych.
 • Wzory sprawozdań

  Są już opublikowane wzory sprawozdań, jakie będą składane w związku z Ustawą o czystości i porządku w gminie ...
 • Nowa perspektywa

  Rządowy podział euro w latach 2014-2020
 • Raport o stanie samorządności w Polsce

  Przyjęcie modelu, w którym wójt jest członkiem rady gminy, a radny może być posłem – rekomendują autorzy „Raportu o stanie samorządności terytorialnej w Polsce”, który powstał pod kierownictwem prof. dr hab. Jerzego Hausnera. Eksperci ostrzegają, że samorząd terytorialny w Polsce znajduje się w krytycznym momencie. (www.sarzad.pap.pl)
 • Kto spełni kryteria UE

  Tylko 300 na ponad 2,7 tys. samorządów będzie w stanie pozyskiwać unijne dotacje na inwestycje w latach 2014-2020. Zdaniem dra Michała Bitnera z UW przeszkodą będzie nowy wskaźnik limitu zadłużenia, który w tym okresie przekroczy większość JST. (www.samorzad.pap.pl)
 

BIBLIOTEKA FWW

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami Fundacji Wspomagania wsi.

 

WITRYNA WIEJSKA

 

WSZECHNICA

 

INTERNET NA WSI

www.internetnawsi.pl

Informacje i poradniki przydatne w rozwijaniu Internetu na wsi.

 

ATLAS WSI

Internetowa encyklopedia wsi tworzona przez Internautów.