Wyszukiwarka

AKTUALNOŚCI

 • Nowa publikacja w Bibliotece

  Oddajemy do rąk czytelników nową publikację w Bibliotece Akademii Wójta. ENERGIA W GMINIE. Poradnik przygotowany przez Sławomira Kosielińskiego wskazuje na nadchodzącą rewolucję w energetyce na szczeblu gminny. Zapraszamy do lektury.
 • Nowe spotkanie Akademii Wójta

  Zespół Akademii przygotowuje nowy cykl spotkań Akademii Wójta. Poświęcimy je tak jak poprzednie finansom samorządów.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne

  Partnerstwo publiczno-prywatne podstawa prawna, przykłady zastosowań, skrót prezentacji Arkadiusza Goduli.
 • Nowe wskaźniki zadłużenia i ich znaczenie dla finansów samorządowych.

  Nowe wskaźniki zadłużenia i ich znaczenie dla finansów samorządowych.Skrót prezentacji Dariusza Korczakowskiego.
 • Skąd wziąć fundusze na utrzymanie starych i realizację nowych inwestycji?

  Trwają spotkania Akademii dotyczące kontynuowania inwestycji w gminie. Poniżej skrót prezentacji Wiesławy Kwiatkowskiej.
 • Gospodarka odpadowa w gminie - zeszyt AW

  Zapraszamy do lektury nowego zeszytu Akademii Wójta podsumowującego spotkania Akademii dotyczące gospodarki odpadami.
 • Komunikat Akademii Wójta

  Z powodu zbyt małej liczby chętnych musieliśmy odwołać pierwsze spotkanie 25 lutego. Niestety nie mogliśmy dla tak małej liczby uczestników (poniżej 10) zapewnić właściwego poziomu merytorycznego spotkania.
 • Kolejna edycja Samorządowego Programu Pożyczkowego

  Kolejna edycja Samorządowego Programu Pożyczkowego – rozszerzono zakres inwestycji 7 lutego br. rozpocznie się nabór do kolejnej edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego, w ramach którego gminy i powiaty z terenów wiejskich i małych miast mogą starać się o kredyty na lokalne inwestycje. W ósmej edycji programu pożyczki będą udzielane również na przedsięwzięcia związane ze zbiorowym odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.
 • Jak inwestować bez środków unijnych? - nowe spotkanie Akademii Wójta

  Fundacja Wspomagania Wsi rozpoczyna nowy sezon Akademii Wójta. Tematem najbliższych spotkań, zgodnie z wcześniejszą sugestią uczestników, będzie „Jak inwestować bez środków unijnych?”. Chcemy porozmawiać z Państwem i naszymi ekspertami o różnych możliwościach finansowania inwestycji – nie tylko ze środków unijnych, ale również o tzw. „trwałości projektu”.
 • Rewolucja w śmieciach

  Pan Krzysztof Krauze prezentuje działalność Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu. (Akademia Wójta, 2012)
 • Jak to się robi w Komornikach?

  Prezentacja Wójta Gminy Komorniki pana Jana Brody na temat gospodarko odpadowej w jego gminie. (Akademia Wójta 2012)
 • Zarządzanie gospodarką odpadami - aktualny stan prawny

  Najważniejsza zmiana w zakresie odbioru odpadów. Dotychczas właściciele nieruchomości zamieszkałych byli zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Obecnie gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. (Skrót prezentacji, Akademia Wójta 2012)
 • Gospodarka odpadami w Gminie - przykłady rozwiązań

  Wymagania dla władz samorządowych w zakresie gospodarki odpadami wynikają z obowiązującej nowej dyrektywy odpadowej implementowanej obecnie do nowej ustawy o odpadach oraz z obowiązującej ustawy o utrzymaniu porządku w gminach.
 • Jak zmiany w prawie implikują koszty funkcjonowania Gminy

  W celu stworzenia instrumentu dla realizacji powyższych wymogów, w art. 3 ust. 2, pkt 3 ustawy przewidziano obowiązek objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy, systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Wdrożenie tego systemu jest składową zadania własnego gminy, polegającego na zapewnianiu czystości i porządku na swoim terenie i tworzenia warunków niezbędnych do ich utrzymania. (podsumowanie prezentacji, Akademia Wójta 2012)
 • Akademia Wójta

  Czym jest Akademia Wójta i kto może w niej uczestniczyć?
 • Zarządzanie Gospodarką Odpadową

  Serdecznie zapraszamy wójtów i burmistrzów do udziału w spotkaniach Akademii Wójta. Tematem jesieni jest: „ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI W GMINIE”.
 

WITRYNA WIEJSKA

 

WSZECHNICA

 

INTERNET NA WSI

www.internetnawsi.pl

Informacje i poradniki przydatne w rozwijaniu Internetu na wsi.

 

ATLAS WSI

Internetowa encyklopedia wsi tworzona przez Internautów.