Wyszukiwarka

Narasta zadłużenie gmin.

POŁOWA SAMORZĄDÓW BEZ BUDŻETU

AUTOR: MATEUSZ KLUPCZYŃSKI / 26.07.2013

http://www.wspolnota.org.pl/index.php?id=10&tx_news_pi1%5bcontroller%5d=News&tx_news_pi1%5baction%5d=detail&tx_news_pi1%5bnews%5d=26817&cHash=635394bffe334a4b7635e40910dbe025

Problem niespełnienia wymogów nowych przepisów ustawy o finansach publicznych może w następnych latach dotyczyć nawet połowy samorządów. Tak wynika z analizy samorządowych WPF po uwzględnieniu niewielkich korekt zmierzających do ich urealnienia. Prezentujemy pierwsze w pełni niezależne opracowanie na ten temat.

Początek wakacji przyniósł dla samorządowców nie tylko okres urlopowy. 1 lipca Ministerstwo Finansów opublikowało zebrane wieloletnie prognozy finansowe.

Zaledwie dzień później, bo 2 lipca, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych udostępniła tekst Sprawozdania z działalności RIO i wykonania budżetów JST za 2012 r. Dokument ten szeroko odnosi się do obecnej sytuacji finansowej oraz najbliższej przyszłości finansów samorządowych. 

 

WITRYNA WIEJSKA

 

WSZECHNICA

 

INTERNET NA WSI

www.internetnawsi.pl

Informacje i poradniki przydatne w rozwijaniu Internetu na wsi.

 

ATLAS WSI

Internetowa encyklopedia wsi tworzona przez Internautów.