Wyszukiwarka

Internet na wsi

Informacje i poradniki przydatne w rozwijaniu Internetu na wsi.

Serwis Internet na Wsi (www.internetnawsi.pl), prowadzony przez Fundację Wspomagania Wsi, skierowany jest do przedstawicieli lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i innych instytucji, wspierających rozwój Internetu na wsi. Do osób przekonanych, że na wsi Internet musi być bardziej dostępny, a wieś powinna w większym stopniu uczestniczyć w Internecie.

Serwis zawiera informacje, które pomagają rozwijać Internet na wsi:

  • planować rozwój wykorzystania Internetu w gminie lub w powiecie - przygotowywać strategie, programy i projekty,
  • rozwijać dostęp do Internetu, w tym prowadzić budowę sieci teleinformatycznej i ją eksploatować,
  • przekonywać nieprzekonanych mieszkańców gminy do mądrego korzystania z sieci,
  • rozwijać lokalne zasoby i usługi w Internecie.

 

Doświadczenia i materiały prezentowane w serwisie, w tym Metoda e-VITA, zostały wypracowane w ciągu siedmiu lat realizacji programu e-VITA. Program prowadzony był w partnerstwie przez Fundację Wspomagania Wsi i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Partnerem pierwszej edycji programu i jednym z inicjatorów przedsięwzięcia była firma Cisco Systems, wraz z Cisco Foundation.

 

WITRYNA WIEJSKA

 

WSZECHNICA

 

INTERNET NA WSI

www.internetnawsi.pl

Informacje i poradniki przydatne w rozwijaniu Internetu na wsi.

 

ATLAS WSI

Internetowa encyklopedia wsi tworzona przez Internautów.