Wyszukiwarka
Aby móc zapisać się na spotkanie, musisz się zalogować.

Nowa Kadencja, Nowe Wyzwania [ZAKOŃCZONE]

Opis spotkania

Przewodnim tematem wiosennej sesji Akademii będą wyzwania rozpoczynającej się kadencji. Dla wielu będzie to pierwsza kadencja, dla innych samorządowców kolejna. W poprzednich spotkaniach mogliśmy zobaczyć, jak ważnym elementem pracy wójta czy burmistrza jest zarządzanie zespołem pracowników, jakie znaczenie ma właściwa organizacja pracy i umiejętność rozwiązywanie sporów.

Siłą naszych spotkań jest wyjątkowa możliwość bezpośredniej rozmowy i wymiany doświadczeń między uczestnikami z różnych województw. Na najbliższe spotkania zapraszamy uczestników poprzednich Akademii, ale również władze samorządowe pierwszej kadencji.

Prosimy uczestników poprzednich edycji Akademii o przekazanie zaproszenia nowym wójtom lub burmistrzom, czy wręcz wspólne przyjechanie na spotkanie Akademii.

Najbliższe spotkania odbywać się będą Hotelu Mościcki w Spale, który swoje położenie w środku Polski łączy z łatwością dojazdu i wyjątkową urodą lasów spalskich.

Jak zwykle spotykamy się w grupie około 20 osób, aby więc umożliwić chętnym udział w spotkaniu proponujemy jeden z terminów do wyboru:

  • 18-20 marca
  • 15-17 kwietnia

 

KOSZT

Wszyscy uczestnicy ponoszą koszty noclegów (ok. 450 zł), płatność następuje na podstawie faktury wystawionej przez hotel. Fundacja zapewnia część merytoryczną spotkania i wyżywienie uczestników.

 

PROGRAM

 

DZIEŃ I (środa)

17.00 – 19.30  Poznajmy się - jaka jest moja gmina? – prowadzi Jacek Pietrusiak i Monika Słotwińska-Łychota, Wiesława Kwiatkowska

20.00 – 22.00  Kolacja

 

Dzień II (czwartek)

08.00 – 09.00  Śniadanie

9.00 – 13.30    Organizacja pracy urzędu, przykłady prezentowane przez uczestników, audyt zewnętrzny, ocena pracowników – prowadzi Arkadiusz Gadula i Wiesława Kwiatkowska.

13.30 – 15.00  Obiad

15.00 – 19.30  Zarządzanie zespołem pracowników – prowadzi Monika Słotwińska-Łychota i Hanna Kozłowska

20.00 – 22.00  Kolacja

 

Dzień III (piątek)

08.00 – 09.00  Śniadanie

9.00 – 11.00    DRONy w służbie samorządu, w tym przelot nad Spałą. Prowadzi (pilotuje) Krzysztof Wierzbicki i Jacek Pietrusiak

11.30 – 12.00  Podsumowanie

12.00   Obiad

 

Miejsce

Spała, Hotel Mościcki

Opis wykładów

Poznajmy się - jaka jest moja gmina? – prowadzi Jacek Pietrusiak i Monika Słotwińska, Wiesława Kwiatkowska

Spotkania Akademii opierają się na wspólnej rozmowie wszystkich ich uczestników. Wiemy doskonale, że każdy chciałby szczegółowo opowiedzieć o swojej gminie. Zapraszamy zatem do wspólnej zabawy.

 

Organizacja pracy urzędu, przykłady prezentowane przez uczestników, audyt zewnętrzny, ocena pracowników – prowadzi Arkadiusz Gadula i Wiesława Kwiatkowska.
W zarządzaniu administracją publiczną wykorzystuje się różnorodne metody i narzędzia, które  pomagają zebrać istotne informacje niezbędne do właściwej organizacji pracy urzędu. Część z tych narzędzi ustawodawca narzucił odgórnie, wprowadzając odpowiednie  zapisy o kontroli zarządczej i audycie  w ustawie o finansach publicznych czy też ocenę  pracowników wynikającą  z zapisów ustawy o pracownikach samorządowych. W trakcie warsztatów dotyczących organizacji pracy urzędu  skupimy się na  poznaniu praktycznych i prostych wzorów działań zarządczych podejmowanych przez kierownictwo w ramach przysługujących mu uprawnień. Poszukując  korzyści dla organizacji postaramy się wskazać sposoby realizacji celu jakim jest efektywne funkcjonowanie urzędu w sposób nie generujący dodatkowych kosztów, w oparciu o posiadane prze Państwa zasoby ludzkie.  Wskazane zostaną przykłady dobrych praktyk z polskich samorządów, które można będzie skonfrontować z wiedzą  i doświadczeniem uczestników warsztatów.

 

Zarządzanie zespołem pracowników – prowadzi Monika Słotwińska i Hanna Kozłowska

Jak wynika z badań, w obecnych czasach rolą przełożonego jest nie tylko wyznaczanie zadań pracowników i nastawienie na wydajność, ale przede wszystkim wyjaśnianie misji organizacji i określanie jej celów oraz inspirowanie pracowników do rozwoju. Celem proponowanego przez nas warsztatu będzie poszerzenie wiedzy i próba doświadczenia zarządzania pracownikami w sposób wyzwalający ich motywację.  Zastanowimy się wspólnie co zrobić, aby pracownicy byli nastawieni na współpracę, pracowali z chęcią i zaangażowaniem, a w miejscu pracy panowała atmosfera szacunku, zaufania i wspólnej wymiany. Jak zarządzać, jak się komunikować dbając o potrzeby wszystkich stron – pracodawcy i pracownika. Doświadczymy czym jest ucząca informacja zwrotna oraz docenienie oraz jak wpływają one na zaangażowanie i motywację pracowników. Poprzez wspólną wymianę opinii i doświadczeń przyjrzymy się zagadnieniu budowania poczucia wpływu. Dowiemy się też, dlaczego ważne jest precyzyjne włączanie pracownika w ustalanie jego zadań i delegowanie ich. Będziemy pracować warsztatowo w oparciu o sprawdzone metody i teorie takie jak: Nonviolent Communication, coaching biznesowy, teoria samookreślenia.

 

DRONy w służbie samorządu, w tym przelot nad Spałą. Prowadzi (pilotuje) Krzysztof Wierzbicki i Jacek Pietrusiak

Samorządy otrzymują do dyspozycji coraz to nowsze technologie pozwalające na lepsze zarzadzanie gminą. Postanowiliśmy zastanowić się jak można wykorzystać bezpilotowe samoloty w codziennej pracy wójta.

 

WITRYNA WIEJSKA

 

WSZECHNICA

 

INTERNET NA WSI

www.internetnawsi.pl

Informacje i poradniki przydatne w rozwijaniu Internetu na wsi.

 

ATLAS WSI

Internetowa encyklopedia wsi tworzona przez Internautów.