Wyszukiwarka

PUBLIKACJE

 • Energia w Gminie

  Drogę do energetyki obywatelskiej (rozproszonej) warto rozpocząć od optymalizacji i konsolidacji kosztów zużycia energii elektrycznej na terenie gminy, np. przystępując do samorządowej grupy zakupowej. Następnie należy ocenić możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarce energetycznej społeczności lokalnej. To wymaga sprawdzenia, czy operator sieci dystrybucyjnej (OSD) rozpoczął wymianę tradycyjnych liczników na tzw. liczniki inteligentne, zwane też licznikami zdalnego odczytu. Są one niezbędnym elementem inteligentnych sieci elektroenergetycznych (ang. smart grids), które potrafią harmonijnie integrować zachowania i działania wszystkich przyłączonych do niej użytkowników: wytwórców, odbiorców oraz tych, którzy pełnią obydwie te role, celem zapewnienia zrównoważonego, ekonomicznego i niezawodnego zasilania...
 • Gospodarka odpadowa w gminie

  Problem funkcjonowania nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku jest tak ważny dla samorządów i przedsiębiorstw zajmujących się utylizacją odpadów, że nieustannie prowadzone są prace jej nad nowelizacją. Niemniej uwagi zgłoszone przez uczestników nie tracą swojego znaczenia i pokazują, na jakie problemy powinny zwrócić uwagę samorządy w czasie wdrażania ustawy. Poradnik składa się z czterech rozdziałów. Od samej ustawy i problemów z jej zapisami, przez konkretne obowiązki samorządów, jak np. naliczanie opłat i konstrukcja przetargów na wywóz śmieci, po punkty selektywnej zbiórki odpadów, czy w reszcie edukację i informację dla mieszkańców.
 • Inwestycje bez pomocy środków unijnych

  Przedstawiamy Państwu kolejny zeszyt Akademii Wójta. Tym razem wspólnie z samorządowcami z całej Polski rozmawialiśmy nad kondycją samorządowych budżetów. Mimo medialnych obietnic, ze środki unijne znów popłyną szerokim strumieniem do samorządów, gminy nauczone poprzednią perspektywą budżetową muszą przygotować działania awaryjne, na wypadek braku możliwości finansowych dalszych działań. Jednocześnie coraz bardziej zaczynają doskwierać nie do końca udane inwestycje. Koszt ich utrzymania spada na barki samorządów. W ciągu minionych lat Polska stała się krajem aquaparków, basenów, hal sportowych i koncertowych nie zawsze mogących samodzielnie funkcjonować....
 • Zmiany w organizacji gospodarki odpadowej na terenach wiejskich, opinie gmin.

  Celem raportu jest przedstawienie opinii samorządów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wobec regulacji przyjętych w ustawie z dnia 1 lipca 2012 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Badanie zostało wykonane w czerwcu 2011 roku.
 • Publikacje Fundacji Wspomagania Wsi

  Zapraszamy wszystkich uczestników Akademii Wójta do lektury publikacji Fundacji Wspomagania Wsi. Znajdą tam Państwo informacje o ważnych problemach samorządów i obywateli wsi i małych miast.
 

WITRYNA WIEJSKA

 

WSZECHNICA

 

INTERNET NA WSI

www.internetnawsi.pl

Informacje i poradniki przydatne w rozwijaniu Internetu na wsi.

 

ATLAS WSI

Internetowa encyklopedia wsi tworzona przez Internautów.