Wyszukiwarka

Wzory sprawozdań

Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska przygotował wzory sprawozdań określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630) 

Załączniki:

sprawozdanie wojta z realizacji zadan.doc wzor sprawozdania marszałka.doc sprawozdanie operatora odpady.doc
 

WITRYNA WIEJSKA

 

WSZECHNICA

 

INTERNET NA WSI

www.internetnawsi.pl

Informacje i poradniki przydatne w rozwijaniu Internetu na wsi.

 

ATLAS WSI

Internetowa encyklopedia wsi tworzona przez Internautów.